Wacław Potocki

To podniosłe stanowisko pozwoliło Potockiemu dojrzeć zarówno nędzę moralną, kryjącą się pod przepychem życia ówczesnych panów, butą i hałaśliwym patriotyzmem średniej
szlachty, jak i cierpienia milczącego choć odzieranego do koszuli niekiedy wieśniaka, umożebniło pogodzenie żarliwej pobożności z niezależnym a niekorzystnym sądem o
współczesnym duchowieństwie i patriotycznych uczuć z uwielbieniem dla męstwa kozaków, od których świeżo tak wiele ucierpiała Rzeczpospolita.
Jak naszej sympatii dla porywczego a rycerskiego Cześnika z _Zemsty _nie zmniejsza jego nieudolność w wypowiadaniu uczuć, gdy nie mogąc znaleźć właściwych słów, powtarza tylko
swe „mocium panie”, tak samo wykazane powyżej liczne wady formy nie powinny osłabiać naszego uznania dla autora _Wojny chocimskiej.
_Choć świat przyrody i świat ducha nie odsłoniły mu swych tajników, ale za to życie współczesne obserwował i malował tak żywo i prawdziwie, pragnienia i dążenia swych
współbraci wypowiadał z taką siłą zapału i przekonania, że pod tym względem przewyższył wszystkich przedstawicieli świata szlacheckiego od Kochowskiego aż do Pola.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101

Ciekawe Strony Internetowe

  1. suwnicę Kluczborku
    przegrywanie kaset minidv hi8 digital8 vhs wola
    upadłość konsumencka wrocław
    supps.pl
    klimatyzacja w Nowogrodzie Bobrzańskim

Menu:

Reklama: