Wacław Potocki

Jest to ten sam ton patetyczny, utrzymujący się od początku do końca, bez względu na treść, to samo popisywanie się erudycją nie usprawiedliwioną wymaganiami samego wykładu, to
ciągłe odchodzenie od przedmiotu dla przytoczenia jakiejś wyszukanej anegdoty lub szumnej sentencji, to samo prawdopodobnie dodawanie znaczenia swym słowom przez wygłaszanie ich z
przesadną krzykliwą deklamacją.
To jednak, co nas dziś śmieszy i wydaje się niedorzecznym, w ówczesnych słuchaczach budziło przyjemne wrażenie, a może nawet podziw i zachwyt, względnie naturalnie, dla znacznie
mniejszego stopnia wrażliwości ówczesnego pokolenia, lubującego się przede wszystkim w „akcencie wspaniałym” i donośnym głosie mówcy.
Prawda naturalnie ulatniała się tu zupełnie, gdyż ani patetyczność nie wypływała z serca mówcy, ani podniosłość tonu nie opierała się na podniosłości wygłaszanych myśli.
Czyż i dziś jeszcze dla mas ludowych hałaśliwa fanfara muzyki wojskowej nie wydaje się wielekróć piękniejszą od symfonii Beethovena, z całym bogactwem jej harmonicznych i
instrumentalnych kombinacji, odtwarzających tak subtelnie pomysły mistrza?
Rzecz naturalna, iż uczeń, biorąc miarę z wrażenia, jakie na nim i kolegach sprawiał wykład nauczyciela (mam tu na myśli przede wszystkim wykłady w Akademii Krakowskiej), starał
się zawsze myśli swoje wyrażać, na piśmie mianowicie, w takiej formie, dobierać dla nich takich wyrazów, obrazów i porównań, jakie najlepiej nadawały się do podobnego
wygłaszania.
Treść tych wykładów zapełniała umysł, ale go nie zbogacała, nie rozwijała wcale, obciążała pamięć, ale nie uzdolniała do myślenia i sądzenia samoistnego.
Nie wytwarzała ona w umyśle słuchacza choćby najuboższej grupy pojęć, powiązanych z sobą w pewną organiczną całość, mogącą ulegać dalszemu rozwojowi i przekształceniom
drogą przyswajania nowych idei.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. firma od przeprowadzek Poznań

Menu:

Reklama: