Wacław Potocki

Doskonalić się w wymowie, obznajamiać z prawem i sprawami publicznymi, wreszcie ścisłym i żarliwym wypełnianiem praktyk i przepisów religijnych zapewnić sobie zbawienie — oto
najważniejsze zadania i cele duchowego życia szlachcica polskiego.
Nie znał on cierpień sercowych, nie znał walk i burz, odbywających się w duszy dzieci XIX stulecia, nie potrzebował szukać w sztuce balsamu gojącego rany, wywołane wewnętrzną
rozterką i silnie odczuwanymi wrażeniami otaczającego nas świata.
Natura nie odsłoniła mu swych tajemnic, nie nęciła urokiem wiecznotrwałej młodości i piękności, nie zdumiewała i nie pobudzała do myślenia cudowną prawidłowością i
harmonią zjawisk. Poezja pociągała go jedynie swą realną treścią, historyczną osnową, obyczajowymi obrazami i retoryczną siłą wysłowienia.
Szukano w niej nie ideałów, lecz faktów, nie uczuć, lecz praktycznych rad i wskazówek, nie piękna, lecz prawdy — dziejowej i obyczajowej.
Poeci ówcześni stosują się naturalnie do pojęć i upodobań, które sami także podzielają, inaczej bowiem ich utwory: ani zrozumiane, ani ocenione, pozostałyby bez żadnego wpływu
na społeczeństwo.
VIII
Przedstawiając czytelnikowi wewnętrzny układ _Wojny chocimskiej, _wykazując związki, zachodzące pomiędzy pojedynczymi ustępami poematu a interesami, pojęciami i stanem
moralnym ówczesnego społeczeństwa, uwydatniając charakterystyczne właściwości tego utworu, zaznaczałem jednocześnie wybitniejsze znamiona samej jego formy, w której Potocki był
nie tyle tłumaczem wymagań i upodobań swej epoki, ile doskonałym a bezwiednym stenografem — że tak powiem — chwytającym i utrwalającym dla potomności mowę życia powszedniego,
język towarzyski, obozowy, myśliwski.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. w Piastowie uszczelkami silikonowymi
    w Zgorzelcu klimatyzację
    jakie koszty sprowadzeni z USA

Menu:

Reklama: