Wacław Potocki

_
_Lecą łby jak kapusta, szyje jako głąbie,_
_Pole jako purpura; ten kole, ów rąbie.
_
Obraz ten z _Nowego Merkuryjusza _wyjęty charakteryzuje wybornie dwoistość szlacheckiego charakteru, łączącego dzielność rycerską z kmiecym prostactwem, dwoistość
występującą w każdym niemal ustępie _Wojny chocimskiej.
N_a czymże więc polega ta wiecznotrwała piękność, która przy całej nieudolności układu, niezdarnej charakterystyce postaci, niedołężnym rysunku i jaskrawych barwach obrazów,
przy całym niewyrobieniu stylu i zaniedbanym wierszowaniu—prześwieca jednak z takim blaskiem z tylu miejsc _Wojny chocimskiej_?
Piękno zjawia się zawsze tam, gdzie myśli i obrazy płyną bezpośrednio z ducha zostającego na tym stopniu podniesienia, przy którym drobiazgi życia powszedniego, nasze materialne
interesy i samolubne cele przestają dla nas istnieć, pod wpływem oddania się pewnej idei i pogrążenia w pewnym idealnym uczuciu.
Wprawdzie techniczne uzdolnienie jest koniecznym dla nadania tej treści naszego ducha odpowiednich form, dla uzmysłowienia piękna i podzielenia się rozkoszą tego stanu natchnienia z
drugimi, jednakże najdoskonalsza nawet forma nigdy nie odtworzy w całej pełni piękna duchowego, a będzie tylko do pewnego stopnia jego znakiem, symbolem, zmieniającym się w różnych
epokach i u różnych plemion, coraz doskonalszym i wierniejszym niezawodnie, ale zawsze nieskończenie dalekim od wzrastającej w potęgę i bogactwo myśli, w subtelność i szerokość
uczucia treści ludzkiego ducha.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. studio przegrywania kaset vhs,minidv,hi8
    skanowanie 3d Śląsk
    z Wrocławia szampon dla psa

Menu:

Reklama: